• 06 20667604
  • info@amidadrachten.nl
  • Stelpswijk48A, 9202BJ, Drachten

Klachten afhandeling

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak en thuis voelt tijdens de behandeling.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling die u
heeft gehad of over de manier waarop u bent bejegend.

In dat geval kan het zijn dat u de behoefte heeft om hierover met een
onafhankelijke persoon te praten en/of te onderzoeken of u hierover mogelijk
een klacht wilt indienen.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als telefonisch indienen. Bij voorkeur eerst
bij de betrokkene zelf, of anders via de klachtenfunctionaris van
beroepsvereniging NVST. Contactgegevens hiervoor vindt u op: www.nvst.nl